top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

กายวิภาคเนื้อวากิว

รู้ไหมว่า ? ไขมันในเนื้อวากิวจะเป็นไขมันดี

(monounsaturated fat) มากกว่าเนื้อวัวทั่วไป

..แต่! ก็ควรกินแต่พอประมาณ เพราะมีไขมันอิ่มตัว

ซึ่งไม่ควรทานมากเกินค่ะ

เนื้อวากิว

Comments


bottom of page