top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

การลดน้ำหนัก vs. ความรัก เหมือนกันที่

การลดน้ำหนัก vs. ความรัก เหมือนกันที่

  • คนมักรู้ทฤษฎี แต่ตกปฏิบัติ

  • หวานเกินไปไม่ดี แต่ก็มักอดไม่ได้

  • ไม่มีสูตรตายตัว แต่ละคนต้องหาสูตรที่เวิร์คของตัวเอง

  • จะไปต่อหรือเลิก เพื่อนและครอบครัวมีส่วนไม่น้อย

  • ช่วงเริ่มต้นง่าย ยากตรงทำให้ยั่งยืน


Comentários


bottom of page