top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

ข้าวสวย 1 ทัพพี มีคาร์บเท่ากับ...

ในการลดน้ำหนัก คาร์โบไฮเดรตไม่ถึงกับต้อง"เลี่ยง" แต่ต้อง"เลือก" เน้นกินแป้งไม่ขัดสี เช่น ข้าวกล้อง ขนมปังโฮลวีท ข้าวโอ๊ต และ"ลด"การกินให้ปริมาณเหมาะสมตามภาพค่ะ


Comments


bottom of page