top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

5 ธีมความฝันฮิตที่คนมักฝันกัน

จริงๆแล้วเราฝันกันทุกคืน แต่จำได้เฉลี่ยแค่ 5%

ธีมความฝันที่ติด Top 5 สำหรับคนส่วนใหญ่คือ

  1. เรื่องราวที่รร. (แม้จะเรียนจบมานานแล้ว)

  2. ถูกตามล่า ต้องวิ่งหนี

  3. เรื่องทางเพศ

  4. ตกจากที่สูง

  5. มาสาย


bottom of page