top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง หลังคุณเลิกบุหรี่

เนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็น #วันงดสูบบุหรี่โลก พลีสเฮลท์อยากชวนให้ลองใช้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการเลิกบุหรี่กันค่ะ

เลิกบุหรี่

Comments


bottom of page