top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

จัดอันดับปัจจัยทำร้ายสุขภาพ

5 อันดับต้นๆ ที่เป็นปัจจัยทำร้ายสุขภาพ ไม่พ้นเรื่องการกินอาหาร ขึ้นนำมาอันดับหนึ่งที่มีอัตราการเสียชีวิตมากที่สุด


bottom of page