top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

จัดอันดับผักผลไม้ที่ยาฆ่าแมลงตกค้างต่ำสุด#CleanFifteen

EWG จัดอันดับผักผลไม้ที่ยาฆ่าแมลงตกค้างต่ำสุด #CleanFifteen ประจำปีนี้มาค่ะ

จากการสำรวจผักผลไม้ที่วางขายในอเมริกา

ดูไว้เป็นแนวทาง แต่ข้อมูลในไทยอาจแตกต่างไปนะคะ


Comentários


bottom of page