top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ แล้วหยุดออก

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ แล้วหยุดออก

  • ประสิทธิภาพการใช้งานกล้ามเนื้อเพื่อออกกำลังลดลง 13% ใน 2 สัปดาห์

  • Vo2 max ลดลงใน 8 สัปดาห์

  • ขนาดกล้ามเนื้อลดลงใน 8-12 สัปดาห์

  • น้ำหนักเวทที่ยกได้ลดลงใน 12 สัปดาห์Comments


bottom of page