top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

นอนก็เร็ว ตื่นก็สาย ยังง่วงทั้งวัน 😴

นอนก็เร็ว ตื่นก็สาย ยังง่วงทั้งวัน


อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะ แต่การง่วงเหงาหาวนอนตลอดทั้งวัน ทั้งที่จำนวนชั่วโมงที่นอนในแต่ละคืนเพียงพอแล้ว เรียกว่า ‘Hypersomnia’ ซึ่งพบได้ราว 5% ของประชากรค่ะ


สาเหตุที่ง่วงทั้งวันเกิดได้จาก


  1. โรคของต่อมไร้ท่อ เช่น ธัยรอยด์ฮอร์โมนต่ำ

  2. โรคของการนอน เช่น มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ

  3. โรคทางสมอง เช่น ลมชัก พาร์คินสัน เนื้องอก

  4. โรคทางจิตเวช เช่น ซึมเศร้า ไบโพล่าร์

  5. เป็นผลจากยาบางประเภท สารเสพติด หรือแอลกอฮอล์

  6. ไลฟ์สไตล์ เช่น การเลื่อนเวลานอนไปมา ทำให้คุณภาพการนอนไม่ดี

  7. โรคลมหลับ หรือโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติในการนอนอื่นๆ


แต่ถ้าอาการง่วงนอนทั้งวัน นอนเยอะผิดปกตินี้ ส่งผลรบกวนชีวิตประจำวัน ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานหรือการเรียนถดถอยลง แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษานะคะ


หมอผิง พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล


Comments


bottom of page