top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

5 สัญญาณแฝง ที่บ่งว่าคุณอาจนอนไม่พอเรื้อรัง

5 สัญญาณแฝง ที่บอกว่าเรานอนไม่พอ

  1. ความจำแย่ลง

  2. หงุดหงิดง่ายผิดปกติ

  3. สิวบุก

  4. เส้นเลือดแดงในตาขาวขยายชัด

  5. อยากกินของหวาน อาหารไม่มีประโยชน์

นอนไม่พอ

Commentaires


bottom of page