top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

นั่งเล่นมือถือในห้องน้ำ ส่งผลอะไรบ้าง ?

  • มือถือปนเปื้อน

  • เพิ่มความเสี่ยงท้องผูก

  • มีโอกาสเป็นริดสีดวง

นั่งเล่นมือถือในห้องน้ำส่งผลอะไรบ้าง

Comments


bottom of page