top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

4 ปัจจัยเสี่ยงนิ่วในไต

เมื่อพูดถึงโรคนิ่ว หลายๆคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่จะมีใครรู้ว่าโรคนี้ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอย่างที่คิดและมีอันตรายถึงชีวิต มาดูกันค่ะว่าโรคนี้เกิดขึ้นได้โดย 4 ปัจจัยเสี่ยงจากอะไรบ้าง


นิ่วในไต

Comments


bottom of page