top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่แบบไทย

เวลาพูดถึงผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ เรามักถึงผลไม้ฝรั่ง แต่จริงๆแล้ว ผลไม้ไทยๆกลุ่มนี้ก็จัดเป็นตระกูลเบอร์รี่ มีสารต้านอนุมูลอิสระอัดแน่นเช่นกันค่ะ ❤️


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page