top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

ผักชีมีดียังไง?

บางคนไม่ชอบ #ผักชี เพราะมีกลิ่นเฉพาะตัว แต่จริงๆแล้วผักชีมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะ รวมถึงผักกลิ่นฉุนอื่นๆ เช่น ต้นหอม หอมใหญ่ ผักชีลาว

ผักชีมีดียังไง?

Comments


bottom of page