top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

EWG จัดอันดับผักผลไม้ที่ยาฆ่าแมลงตกค้างสูงสุด#DirtyDozen ของปี 2022

EWG จัดอันดับผักผลไม้ที่ยาฆ่าแมลงตกค้างสูงสุด#DirtyDozen จากการสำรวจผักผลไม้ที่วางขายในอเมริกา ดูไว้เป็นแนวทาง แต่ข้อมูลในไทยอาจแตกต่างไปนะคะ และแอบแปะฮาวทูเดินซุปเปอร์แบบเฮลตี้ฉบับหมอผิงให้ไปฟังกันค่ะ >>> bit.ly/3HbW9dR


bottom of page