top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

"ผีอำ" แบบไหนควรไปพบแพทย์

#ผีอำ ทางวิทยาศาสตร์เรียก Sleep paralysis จะมีอาการกึ่งหลับกึ่งตื่น

ขยับร่างกายไม่ได้ อึดอัด มีปัจจัยกระตุ้นได้จาก

- นอนไม่พอ คุณภาพการนอนไม่ดี

- ดื่มแอลกอฮอล์ ใช้สารเสพติด

- กินยานอนหลับ ยาทางจิตเวช

- เปลี่ยนเวลานอนไปมา

- เครียด

ใครมีอาการดังกล่าวแล้วรู้สึกผีอำบ้าง มาบอกกันได้นะ

ผีอำ
Comentarios


bottom of page