top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

รักแรกพบ

รักแรกพบ เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ในช่วงเวลาเพียงเสี้ยววินาที ในสมอง 12 ส่วน การสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เหนือการควบคุม... Happy Valentine’s Day

#รักแรกพบ


9 views
bottom of page