top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

14 มิถุนายน เป็นวันบริจาคโลหิตโลก

เชิญชวนหาเวลาไปบริจาคกันนะคะ

สำหรับคนทานวีแกน มังสวิรัติ Plant-based อาจกังวลเรื่องโลหิตจาง แนะนำ หลังบริจาคเลือด นอกจากทานยาบำรุงเลือดที่ได้รับมาแล้ว อย่าลืมเลือกทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงร่วมด้วยนะคะ


Comments


bottom of page