top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

วิตามินซี ในผักพื้นบ้านไทย

แอบเห็นข่าวตรวจพบเครื่องดื่มผสม

วิตามินซี

ที่มีปริมาณไม่ตรงตามที่แจ้งไว้บนฉลาก!! เลยแอบมาเชียร์ผักพื้นบ้านที่มี "วิตามินซี" เหมือนกัน หาซื้อได้ง่าย

รับประทานได้ทุกวัน


Comments


bottom of page