top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

วิ่งมาราธอนในภาวะ ฝุ่น PM2.5

จากข้อมูลของ WHO การที่เราต้องอยู่กับฝุ่น PM2.5 ในระยะยาว ส่งผลให้อายุขัยเฉลี่ยสั้นลง 8.6 เดือน

หากเราวิ่งมาราธอนในภาวะฝุ่น pm2.5 เยอะแบบนี้ ส่งผลต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่าลืมปิดหน้าต่าง เปิดเครื่องฟอกอากาศ เลี่ยงออกกำลังกลางแจ้ง ใส่หน้ากากเมื่อต้องออกพื้นที่ฝุ่นเยอะ #ฝุ่นPM25

Comments


bottom of page