top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

อยากหลับดีอย่ากิน 6 สิ่งนี้มากไปในมื้อเย็น

Updated: Dec 13, 2021

บางคืนที่นอนไม่ค่อยหลับ จริงๆสาเหตุอาจมาจากอาหารที่เราเลือกกินในมื้อเย็นได้นะคะ

ห้ามกินเยอะตอนมื้อเย็น

bottom of page