top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

ออกกำลังกายอย่างไรในฤดูฝุ่น PM2.5

PM2.5 กลับมาอีกแล้ววววววว

อยากออกกำลังกายในที่แจ้ง อย่าลืมเช็คสภาพอากาศก่อนนะคะ 😭 เพราะอาจจะได้ฝุ่นมาเต็มปอด


Comments


bottom of page