บทความและอินโฟกราฟิก

อันตรายจากควันธูป

ควันธูป เป็นอีกหนึ่งภัยสุขภาพใกล้ตัว โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็ก คนชรา ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ควรระวังเป็นพิเศษนะคะ