top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

อาหารอะไรบ้าง ให้รสอูมามิแทนผงชูรสได้

ผงชูรส จะไม่จำเป็นอีกต่อไป ชวนปรับนิดผสมน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติง่ายๆด้วยวัตถุดิบธรรมชาติกันค่ะ


bottom of page