top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

ฮาวทู ป้องกันสมองเสื่อมก่อนวัย

สรุปทิปป้องกันสมองเสื่อมก่อนวัย

ที่หมอผิงเคยเล่าไว้ใน #SingleBeing พอดแคสต์

มาทำความรู้จักกับวิธีดูแลสมองและปัจจัยที่มีส่วนทำให้ "สมองเสื่อม"

โดยเฉพาะเรื่อง การกิน

ฟังแก้สมอง https://youtu.be/7mFzq3Bgy1g


Comments


bottom of page