top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

ฮีทสโตรก โรคลมแดด อันตรายถึงตายได้


ฮีทสโตรก


ภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด มักพบในฤดูร้อน อันตรายถึงชีวิตได้!สัญญาณอาการ ฮีทสโตรก

 • ตัวร้อน

 • ปวดเมื่อยตัว

 • หายใจเร็ว

 • หน้ามืด

 • หมดสติ

 • ชักเกร็งใครบ้างเสี่ยง ฮีทสโตรก


 1. เด็กเล็ก

 2. ผู้สูงอายุ

 3. คนทำงานหรือออกกำลังกลางแจ้ง

 4. ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง

 5. คนที่ดื่มแอลกอฮอล์มา

 6. ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก

 7. ผู้ที่นอนพักผ่อนไม่เพียงพอวิธีป้องกันฮีทสโตรก


 1. เลี่ยงกิจกรรมออกแดดกลางแจ้งในวันที่อากาศร้อน

 2. กางร่ม สวมหมวกปีกกว้าง สวมแว่นกันแดด

 3. ใส่เสื้อผ้าสีอ่อน ผ้าระบายความร้อน

 4. จิบน้ำเป็นระยะ

 5. เลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ขณะออกแดด


วิธีปฐมพยาบาลผู้ป่วยฮีทสโตรก


กรณีผู้ป่วยหมดสติและไม่หายใจให้ โทร 1669 และทำการ CPR ผู้ป่วย ณ บริเวณนั้น


กรณีผู้ป่วยหายใจได้ ให้นำผู้ป่วยเข้าที่ร่มและคลายเสื้อผ้าของผู้ป่วยออก เช็ดตัวด้วยผ้าเย็น

หรือฉีดสเปรย์เพื่อระบายความร้อน ร่วมกับการเปิดพัดลม

Comments


bottom of page