top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

สรุป Single Being EP.99 Slow Reading เทคนิคอ่านช้าแต่ชัวร์

อยู่บ้านว่างๆ ลองหาหนังสือมาอ่านกันค่ะ

เพราะว่าอยากแนะนำให้รู้จักกับ Slow Reading

เทคนิคอ่านช้าแต่ชัวร์ โดย 4 วิธีง่ายๆ


ฟังต่อได้ทาง https://bit.ly/2SRhpQD


Comments


bottom of page