top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

สรุป Single Being EP. 21 Single or Married ชวนหมอคุยเรื่องเลือกคู่ครอง

ถ้าจะมีคู่หรือมีใครสักคน ให้เลือกคนที่ทำให้เราทุกข์ไม่มากและความสุขไม่น้อยลง....

เพราะสุดท้ายคนที่จะมีชีวิตคู่ที่มีความสุข คือคนที่มีความสุขด้วยตัวเองก่อน

ฟังต่อได้ทาง https://youtu.be/JfskFqQozig
Kommentare


bottom of page