top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

เลือกเต้าหู้รับเทศกาลกินเจ

ต้องอย่าให้ขาดโปรตีนดีในแต่ละมื้อ เต้าหู้เป็นอีกแหล่งโปรตีนดี เต้าหู้แต่ละชนิดให้โปรตีนมากน้อยต่างกันไป ลองเลือกและปรับให้เข้ากับเมนูที่ชอบกันค่ะ


Comentarios


bottom of page