top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

Shift Work Disorder โรคของคนทำงานเป็นกะ

Shift Work Disorder โรคของคนทำงานเป็นกะ

โรคของคนทำงานเป็นกะ จะมีอาการดังนี้

 1. นอนไม่หลับ นอนไม่ดี หลับตื้น

 2. ช่วงที่ไม่ใช่เวลานอนก็ยังรู้สึกง่วงอยู่ตลอดเวลา

 3. ต้องการการนอนมากเป็นพิเศา

 4. อ่อนเพลีย สมองไม่ปลอดโปร่ง

คนทำงานเป็นกะ มีแนวโน้มเสี่ยงโรคดังต่อไปนี้

 1. โรคอ้วน

 2. โรคหัวใจ

 3. โรคความดัน

 4. โรคมะเร็ง

 5. ระบบภูมิคุ้มกันแย่ลง

 6. ขาดวิตามินดี

 7. ซึมเศร้า

 8. วิตกกังวลYorumlar


bottom of page