top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

ไก่ส่วนไหน ผอมได้ไม่ต้องอด

Updated: Dec 13, 2021

เนื้อไก่ เป็นอีกแหล่งโปรตีนดีสำหรับคนอยากลดน้ำหนักหรือดูแลสุขภาพ โดยถ้าเทียบโภชนาการแล้ว ส่วนอกจะให้พลังงานน้อยแต่โปรตีนสูงกว่าส่วนอื่น เลาะส่วนหนังออกจะยิ่งช่วยให้ผอมค่ะ

กินไก่ส่วนไหนดี

Comments


bottom of page