top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

Gig Worker คืออะไร

Gig Worker เป็นเทรนด์ทำงานแบบอิสระ ทำที่ไหน เมื่อไรก็ได้ ไม่ต้องเข้างานตอกบัตร

แต่เทรนด์นี้มีข้อเสียมั้ย ต้องเตรียมตัวยังไง สรุปมาสั้นให้แล้วค่ะ หรือใครอยากฟังให้เข้าใจมากขึ้นตามไปฟังกันค่ะ

Gig Worker

14 views

Comments


bottom of page