top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

UV index หรือความเข้มข้นของรังสียูวี

UV index หรือความเข้มข้นของรังสียูวีในไทยช่วงนี้ อยู่ในช่วง 10-12 จัดว่าสูงมาก


ข้อควทำเมื่อ UV Index สูง

  • - ควรเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งช่วง 10.00 -16.00 น.

  • - ออกนอกบ้านควรทากันแดด ใส่แว่นกันแดด ใส่หมวก กางร่ม

  • - อยู่บ้าน นั่งใกล้หน้าต่าง ควรปิดม่าน

  • - เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ควรระวังเป็นพิเศษ

UV index

Comments


bottom of page