top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

กินกล้วย ตอนไหนดีนะ ?

ใครที่ลดน้ำหนักแล้วไม่รู้ว่าจะเลือกทานผลไม้อะไร

แอบมากระซิบว่า

"กล้วย"

ก็เป็นตัวช่วยที่ดีในการลดน้ำหนักนะคะ 🍌


bottom of page