top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

มีนาคม = เดือนแห่งมะเร็งลำไส้ใหญ่

มีนาคม = เดือนแห่งมะเร็งลำไส้ใหญ่

ยอดผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งยังคงสูงขึ้นทุกวัน อายุ 45 ปี ควรได้รับการตรวจหาเม็ดเลือดแดงแฝงในอุจจาระและส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ปีละครั้งค่ะ


มะเร็งลำไส้ใหญ่

bottom of page