top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

รีวิวแคลอรี่ Potato corner

แค่ยืนต่อคิวอยู่ อยากกินมาก

เลยเอาแคลอรี่ของแต่ละไซส์และรสต่างๆมาฝากค่ะ ข้อมูลจากของอเมริกา น่าจะใกล้เคียงกับไทย

ปกติกินไซส์ไหนกันคะ


Comments


bottom of page