top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

เหงาแค่ไหน ? ที่ไม่ปกติ

เหงา : จนเสียการดูแลตัวเอง นั่งนอนติดเตียง

เหงา : จนเสียการเสียงาน เสียความรับผิดชอบ

เหงา : จนเสพติดความเหงา เหงาไปเรื่อยๆ ชอบเวลามีคนมาถาม ใช้ความเหงาเพื่อหาคนมาเติมเต็ม

เหงา : จนหาทางออกที่ทำร้ายตัวเอง ติดยา ติดเหล้า ติดเซ็กส์

เหงา : จนบุคลิกภาพเปลี่ยนไปจากเดิม จากเคยเป็นคนร่าเริงก็กลายมาเป็นคนซึมๆ


เหงา ไม่ถูกจัดเป็นโรค แต่เป็นสภาวะทางใจที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย บางงานวิจัยพบว่าเหงาเรื้อรังส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าสูบบุหรี่ ผลสำรวจในอังกฤษพบว่า40%ของคนวัย 16-24 ปีรู้สึกเหงา แม้สัดส่วนคนเหงาจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น แต่เมื่อผู้สูงอายุเหงาจะส่งผลลบต่อสุขภาพได้มาก #SingleBeing รับยาแก้เหงาได้ที่ https://youtu.be/g4qyZmtPxEE


Comentarios


bottom of page