top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

แหล่งเส้นใยอาหารช่วยระบายท้อง

แหล่งเส้นใยอาหารช่วยระบายท้อง ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่

สำหรับคนไม่กินผักผลไม้ #ท้องผูก แต่ไม่ชอบกินผักและผลไม้

ลองตัวเลือกทานง่ายๆ เพิ่มเส้นใยอาหารจากแหล่งอื่นกันดูค่ะ

แหล่งเส้นใยอาหารช่วยระบายท้อง

Kommentare


bottom of page