top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

ลดน้ำหนัก สุขภาพดีได้ด้วย Hunger Scale

หนึ่งในวิธีที่ช่วยให้ลดน้ำหนักได้ยั่งยืน คือการฝึกกินอย่างมีสติ Hunger scale เป็นเครื่องมือที่ช่วยฝึกได้ดี

ชวนฟังวิธีใช้ใน #SingleBeing ค่ะOpmerkingen


bottom of page