top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

สรุป Single Being EP.72 OBESITY CODE ถอดรหัสลดอ้วนด้วยฮอร์โมน

หมอผิงชวนคุณมาถอดรหัสลดอ้วน ด้วยฮอร์โมน จากหนังสือ The Obesity Code มาฟังไปด้วยกันค่ะว่า ฮอร์โมนต่างๆ จะส่งผลต่อความอ้วนได้อย่างไรบ้าง Episode นี้มีคำตอบมาให้ค่ะ

ฟังได้ทาง https://youtu.be/K0BJC8IHDs8Comments


bottom of page