top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

ไขมันดี VS ไขมันไม่ดี

Updated: Dec 8, 2021

ควรรู้จักเลือกประเภทของไขมัน เน้นรับประทานไขมันดี และเลี่ยงไขมันไม่ดี โดยเฉพาะไขมันทรานส์ซึ่งร้ายกาจที่สุด และนอกไปจากไขมันแล้ว ควรให้ความสำคัญกับ

  • การรับประทานแป้งดี (แป้งเชิงซ้อน)

  • เลี่ยงน้ำตาลส่วนเกิน

  • รับประทานเส้นใยอาหารให้มาก

  • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

  • ดูแลสุขภาพให้ครบ 360 องศา

ไขมันดี และ ไขมันไม่ดี

Comments


bottom of page