top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

4 ข้อ ที่เราควรมีให้ผู้ป่วย Autism spectrum disorder

ดูซีรีส์เกาหลี ใน Netflix “อูยองอู ทนายอัจฉริยะ” (Extraordinary Attorney Woo)

ทำให้นึกถึงว่าชีวิตจริง ถ้าเรามีคนใกล้ตัวเป็น Autism เราควรจะปฏิบัติตัวกับเขาแบบไหน....

#SingleBeinghttps://bit.ly/3cJQCj7


bottom of page